tel. 00 48 17 788 68 22
Polski  |   English  |   Deutsch  |   Русский  |   Украи́на  |   Română

PROJEKT UE

Realizujemy projekt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach "Kredytu Technologicznego".

 

Realizujemy projekt nr POIR.03.02.02-00-0583/16 pod tytułem: "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła" w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.